miércoles, 28 de noviembre de 2007

CAUSES DE LA GUERRA CIVIL

El 17 de juliol de 1936 a Melilla, Tetuan i Ceuta, i el 18 de juliol a la Península, una part de l'alta oficialitat de l'exercit (els generals Sanjurjo, Mola, Franco, Queipo de Llano, etc.), de tradicionalistes (carlins conservadors) i de falangistes van protagonitzar un cop d'estat. S'apoderaren dels òrgans del govern (governs civil, ajuntaments...) d'algunes ciutats i van constituir una junta militar amb la intenció de “restablir l'ordre” i fer fora al govern del Front Popular.

    El moviment dels generals era producte dels desitjos dels sectors més conservadors de les classes dominants espanyoles, que no acceptaven que el govern d'esquerres de la Repúblic

    portés a terme unes reformes que “lesionaven” lleugerament els seus privilegis de sempre.


No hay comentarios: